Microsoft

De W.T. Group is al meer dan 20 jaar partner van Microsoft. Inmiddels hebben we de hoogst haalbare status in deze samenwerking bereikt en zijn we Microsoft Gold Partner. Minder dan 50 organisaties in Nederland mogen zich Microsoft Gold Partner noemen. Dit partnerschap geeft ons verschillende voordelen. Zo zijn we als eerste op de hoogte van veranderingen binnen Microsoft. Hierdoor kunnen wij vroegtijdig schakelen met klanten. Daarnaast mogen wij ook support-taken van Microsoft overnemen. Onze medewerkers hebben verschillende examens afgelegd om hun expertise te toetsen. Aan de hand hiervan heeft de W.T. Group een certificering met de exclusieve gold status ontvangen. 

Microsoft