Privacybeleid

Wij zien het als onze missie om klanten te voorzien in een veilige en effectieve manier van online werken. Veiligheid en effectiviteit zijn tevens de kernwaarden voor onze eigen manier van werken. Het is voor ons niet meer dan logisch om veel belang te hechten aan de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij streven ernaar zo min mogelijk (persoons)gegevens te verzamelen. Indien wij uw gegevens verwerken doen wij dit op een zorgvuldige, transparante en legitieme wijze. 

Dit privacybeleid maakt inzichtelijk:

 • Welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken;
 • Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen;
 • Wat uw rechten zijn ten aanzien van de verwerkte persoonsgegevens;
 • Hoe wij gebruik maken van cookies.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

W.T. Group verzamelt persoonsgegevens van werknemers, klanten, relaties en bezoekers van onze website. Het soort gegevens dat wij van u verwerken hangt af van de relatie die u met ons heeft.  Indien u voor het gebruik van een door W.T Group geboden dienst een aparte overeenkomst heeft afgesloten, gaan de bepalingen uit die overeenkomst en de bijbehorende verwerkersovereenkomst voor op deze privacyverklaring. 

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw relatie met W.T. Group bepaalt welke doeleinden er ten grondslag liggen aan de verwerkingen van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. W.T Group beroept zich op de volgende verwerkingsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke en administratieve verplichtingen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen;
 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

 

Inzicht in specifieke verwerkingen

Uiteenlopende doelen die ten grondslag liggen aan de verwerkingen maken dat er verschillende persoonsgegevens door W.T Group verzamelt worden. Hieronder zullen twee veelvoorkomende specifieke verwerkingen toegelicht worden.

Afnemen van diensten

Als organisatie kunt u diensten van W.T. Group afnemen. Voor het leveren van deze diensten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- & Achternaam
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Functie
 • Geslacht
 • Organisatienaam en contactgegevens
 • Betaal- en factuurgegevens
 • (eventueel) correspondentie

Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van de uitvoering van de onderliggende overeenkomst. De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst. Wij bewaren de gegevens langer indien dit als een eis voortvloeit uit de wet. U kunt hierbij denken aan fiscale bewaartermijn van zeven jaar.

Solliciteren

Wij verwerken uw persoonsgegevens om – indien u bij ons heeft gesolliciteerd – de sollicitatie in  behandeling te nemen. Het betreft in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 • NAWTE-gegevens
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Referenties
 • Bij gelegenheid overige ontvangen informatie

Deze gegevens worden verzameld voor een mogelijke totstandkoming van een arbeidsovereenkomst. Mocht er geen arbeidsovereenkomst tot stand komen dan worden uw gegevens na een periode van 8 weken verwijderd. Indien u een collega wordt van ons, komen uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier te staan.

 

Het beveiligen van uw persoonsgegevens

W.T. Group neemt passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van het beveiligen van uw persoonsgegevens. Hiermee beogen wij ongeautoriseerde toegang tot en misbruik of verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen. Indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken om uw persoonsgegevens met derden te delen, dan sluiten wij zo nodig een verwerkersovereenkomst af.

 

Uw rechten

U kunt op ieder moment een beroep doen op uw rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het betreft hier de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht op beperking van verwerking;
 • Recht op bezwaar;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Recht op niet slechts geautomatiseerde besluitvorming.

 

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Indien u gebruik wenst te maken van één van de bovenstaande rechten, kunt u contact opnemen met ons privacy team via privacy@wtgroup.nl

 

De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 april 2023